Kategorie
Pliki do pobierania Wektory

Piktogramy GHS

Wzory oznaczeń wg nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych – GHS/CLP.Więcej o regulacji prawnej na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.